Regulamin - Nauka Angielskiego Online:

Spis treści:
1. Dane teleadresowe firmy.
2. Jak wygląda u nas lekcja online.
3. Darmowa lekcja próbna.
4. Co zrobić, aby umówić się na darmową lekcję próbną.
5. Co zrobić, kiedy nie otrzymasz e-maila od nauczyciela po wypełnieniu
    kwestionariusza.
6. Rezerwacja stałego terminu zajęć.
7. Zasady rezerwacji zajęć dla klientów bez stałego terminu lekcji.
8. Płatności.
9. Nie pojawienie się klienta na umówionych zajęciach i nie dokonanie przelewu.
10. Cennik.
11. Promocja cenowa.
12. Odwołanie lub przełożenie zajęć.
13. Prawo do zwrotu zapłaty za lekcje.
14. Faktura VAT.
15. Przetwarzanie danych osobowych.
16. Dotpay.
17. Minimalne wymagania techniczne.
18. Gwarancja jakości.
19. Możliwość rozwiązania sporu.
20. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

pkt.1
Dane teleadresowe firmy

QWERTY Piotr Dworzański
ul. Raciborska 62/42, 44-200 Rybnik
e-mail: korkiangielski.biuro@gmail.com
nr tel.kom.: 697 883 196
NIP: 642-250-78-13
REGON: 240992257

spis treści

pkt.2
Jak wygląda u nas lekcja online.

W celu zobrazowania jak wyglądają u nas lekcję przygotowaliśmy prezentację.
Prezentujemy także przykładowy arkusz z lekcją (arkusz.xls - Dokumenty Google)

spis treści


pkt.3
Darmowa lekcja próbna.

a) Pierwsza lekcja próbna (prezentacyjna) jest darmowa.
b) Darmowa lekcja próbna jest lekcją, która ma na celu:
    - sprawdzenie poziomu znajomości języka angielskiego, w celu dopasowania
      poziomu trudności nauki do poziomu umiejętności ucznia,
    - przeprowadzenie wywiadu na temat tematyki jaką chciałby opanować klient,
    - zapoznanie się z technologiami internetowymi wykorzystywanymi podczas lekcji
      języka angielskiego przez internet.

spis treści


pkt.4
Co zrobić, aby umówić się na darmową lekcję próbną.

Aby umówić się na darmową lekcję próbną należy wykonać trzy poniższe kroki:
a) Krok 1 - Gmail
    Załóż darmowe konto pocztowe w serwisie Google (Gmail),
    Dlaczego akurat w Google?
    Ponieważ musimy mieć możliwość korzystania z usługi 'Dokumenty Google'
    w którym prowadzone są lekcje.

b) Krok 2 - Nick Skype
    Potrzebny Ci też będzie nick Skype (darmowy komunikator internetowy),
    Jeśli nie masz? oto link pobierz Skype
c) Krok 3 - Kwestionariusz
    Wypełniasz kwestionariusz przyszłego ucznia.
    Pomoże nam to dostosować lekcję do Twoich potrzeb i umiejętności oraz
    sprawi, że nauka będzie efektywna od samego początku współpracy.
    W kwestionariuszu podajesz również proponowany termin darmowej lekcji.
    Przy kwestionariuszu pojawią się terminarze nauczycieli, które pomogą
    wybrać korzystny termin dla obu stron.


Do 24 godzin na podany w kwestionariuszu e-mail otrzymasz od nauczyciela instrukcje oraz potwierdzenie lub propozycje innego terminu lekcji próbnej.

spis treści

pkt.5
Co zrobić, kiedy nie otrzymasz e-maila od nauczyciela po wypełnieniu kwestionariusza.

Jeśli w ciągu 24 godzin od wypełnienia kwestionariusza nie otrzymasz od nauczyciela e-maila, prawdopodobnie w kwestionariuszu błędnie wpisałaś(eś) swój e-mail, w takim wypadku proszę o kontakt na korkiangielski.biuro@gmail.com.

spis treści

pkt.6
Rezerwacja stałego terminu zajęć.

Rezerwacja stałego terminu zajęć jest ustalana z nauczycielem po darmowej lekcji próbnej.

spis treści

pkt.7
Zasady rezerwacji zajęć dla klientów bez stałego terminu lekcji.

Jeśli klient bez stałych terminów zajęć chce umówić się na lekcję, to:
a) pisze e-maila do swojego nauczyciela przynajmniej 24 godziny przed wybranym
    terminem zajęć,
b) umawia się na kolejny termin na końcu odbytej lekcji.

Aby wybrać korzystny termin dla obu stron zajrzyj do terminarza swojego nauczyciela.

spis treści
pkt.8
Płatności.

Płatność z góry. Dwie możliwości dokonania płatności:
a) przelewem na konto bankowe - dane do przelewu
b) płatności online - dotpay
    Polecane szczególnie dla osób przebywających poza granicami polski - brak opłat
    bankowych, różnic kursowych.


Jeśli klient uiszcza opłatę w dniu zajęć, zobowiązany jest do wysłania nauczycielowi na e-mail potwierdzenie przelewu wygenerowanego przez bank.

Zostaną Państwo poinformowani e-mailem o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

spis treści

pkt.9
Nie pojawienie się klienta na umówionych zajęciach i nie dokonanie przelewu.

Jeśli nowy/ stały klient nie pojawi się w wyznaczonym wcześniej terminie i nie dokona przelewu lub nie wyśle potwierdzenia przelewu, następny termin będzie mógł zostać zarezerwowany tylko i wyłącznie po wysłaniu przelewu lub potwierdzenia przelewu
24 godziny przed wyznaczonym terminem, w przeciwnym wypadku taki termin pozostanie wolny do wykorzystania dla innych uczniów.

spis treści
pkt.10
Cennik

spis treści
pkt.11
Promocja cenowa.

Lekcje tradycyjne
Płacąc jednorazowo za 5 lekcji zapłacisz tylko 220,00 PLN (44,00 za lekcję 60 min)

Lekcje Business English
Płacąc jednorazowo za 5 lekcji zapłacisz tylko 275,00 PLN (55,00 za lekcję 60 min)

Po wykupieniu lekcji w cenie promocyjnej należy od razu ustalić wszystkie 5 terminów.

ZMIANA TERMINU
Możliwość zmiany ustalonego wcześniej terminu, odwołania zajęć nie dotyczy lekcji zapłaconych w cenach promocyjnych (raz ustalony termin nie może zostać zmieniony).

Ceny promocyjne nie obejmują zajęć odbywających się poza godzinami pracy nauczycieli.

spis treści
pkt.12
Odwołanie lub przełożenie zajęć.

LEKCJE KUPIONE POZA PROMOCJĄ
W sytuacji gdy uczeń nie zamierza pojawić się w umówionym terminie a chce, żeby opłata za lekcje nie przepadła jest zobowiązany powiadomić nauczyciela (e-mail, telefon, SMS lub gadu-gadu) 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

W przeciwnym wypadku:
a) jeśli ta sytuacja ma miejsce po raz pierwszy, opłata automatycznie przechodzi
    na następne zajęcia,
b) jeśli zdarzy się to kolejny raz, uważa się że lekcja się odbyła
    (opłata została pobrana),
c) wyjątek stanowi choroba (po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego)
    i udokumentowane wypadki losowe.

LEKCJE KUPIONE W PROMOCJI
Raz ustalonego terminu nie można zmienić.

LEKCJE ODWOŁANE TRZY RAZY Z RZĘDU
Jeśli uczeń odwoła lekcje trzy razy z rządu następny termin będzie mógł zostać zarezerwowany wyłącznie po dokonaniu zapłaty.
Termin który zostanie zarezerwowany nie może zostać zmieniony (wyjątek stanowi udokumentowany wypadek losowy). W razie nie obecności ucznia, lekcja zostaje uznana za odbytą.

spis treści

pkt. 13
Prawo do zwrotu zapłaty za lekcje (odstąpienie od umowy).

Lekcje mają charakter zindywidualizowany, w związku z powyższym prawo do zwrotu przysługuje klientowi:
a) w okresie do 14 dni od daty zaksięgowania przelewu,
b) który zgłosił chęć rezygnacji (e-mailem) z dalszej nauki przynajmniej 24h przed rozpoczęciem opłaconej lekcji.
c) pakiet lekcji jest uznawany jako całość, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od umowy zakupu po odbyciu się jakiej kolwiek lekcji wchodzącej w skład pakietu.
d) w sytuacji braku kontaktu z klientem przez 30 dni od dnia dokonania wpłaty lekcje uznaje się za odbyte.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827 Art. 38. pkt. 3

Niezależnie od sposobu płatności, zwrot należności odbywa się za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

spis treści

pkt.14
Faktura VAT

Na życzenie wystawiamy Faktury VAT.
Dane do Faktury można podać wypełniając odpowiedni formularz:
Faktura VAT - osoba prywatna lub Faktura VAT / Faktura Pro forma - firma
Fakturę wyślemy w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przelewu.

spis treści

pkt.15
Przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe klientów/ uczniów są przetwarzane przez nas, wyłącznie w celu realizacji usługi nauki języka angielskiego lub tłumaczenia.

spis treści

pkt.16
Dotpay

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

spis treści
pkt.17
Minimalne wymagania techniczne

Program Skype
Zajęcia indywidualne:
- prędkość łącza - 256 kbps pobieranie oraz wysyłanie (32 kb/s)
Zajęcia grupowe:
- grupa 2-3 osobowa - prędkość łącza - 4 mbps pobieranie (512 kb/s), wysyłanie 1mbps (128 kb/s)
- grupa 4 osobowa - prędkość łącza - 16 mbps pobieranie (2 mb/s), wysyłanie 1mbps (128 kb/s)

spis treści
pkt.18
Gwarancja jakości

Gwarantujemy staranne, sumienne podejście do przygotowania każdych zajęć.

spis treści
pkt.19

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rybniku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich. .

spis treści

pkt.20
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać na adres: korkiangielski.biuro@gmail.com tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

QWERTY Piotr Dworzański
ul. Raciborska 62/42, 44-200 Rybnik
e-mail: qwerty.pd@gmail.com
nr tel.kom.: 697 883 196
NIP: 642-250-78-13
REGON: 240992257

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych usług ………………………………………………..........................….,
Data zawarcia umowy (przelewu) to ……………………………………….,
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

spis treści