Angielski Online - Nauczycielemgr Martyna Somerlik


Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu.
Skończyłam studia I stopnia (licencjat)
Filologia angielska, specjalność: nauczycielska

Ukończyłam studia II stopnia (mgr)
Uniwersytet Śląski oddział w Sosnowcu
Kierunek: Filologia angielska, program nauczycielski

Poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy więcej informacji o Europejskich poziomach biegłości językowej...


Doświadczenie zawodowe:
Odbyłam praktyki w szkole podstawowej oraz w gimnazjum w ciągu trzech lat nauki.
Od października 2009 pracuję jako lektor języka angielskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".

mgr Martyna Somerlik-Przybyła


Jestem absolwentką II Liceum Ogólnokształcące
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybniku

Profil klasy: dwujęzyczny
(część obowiązkowych przedmiotów wykładana
w języku angielskim).

Jestem absolwentką Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Rybniku pod opieką Uniwersystetu Wrocławskiego.

Skończyłam studia I stopnia (licencjat)
Kierunek: Filologia angielska, specjalność: nauczyciel języka angielskiego
z rozszerzonym modułem biznesowym i tłumaczeniowym.

Ukończyłam studia II stopnia (mgr)
Uniwersytet Śląski oddział w Sosnowcu
Kierunek: Filologia angielska, program nauczycielski

Poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy więcej informacji o Europejskich poziomach biegłości językowej...

Doświadczenie zawodowe:
Kwiecień 2010 - wrzesień 2010 - Bierne i czynne praktyki zawodowe (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)
Od września 2010 - Koordynator szkoleń językowych oraz lektor języka angielskiego w Szkole Języka Angielskiego. Kilkanaście szkoleń z zakresu metodyki nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Współpraca z licznymi portalami edukacyjnymi.
2009-2010 wydałam 6-eboków na temat nauki języka angielskiego.
Od grudnia 2010 pracuję jako lektor języka angielskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".Katarzyna Konar


Jestem absolwentką Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych
w Rybniku pod opieką Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierunek: filologia angielska ze specjalnością nauczycielską
i rozszerzonym modułem biznesowym oraz tłumaczeniowym.


Poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy więcej informacji o Europejskich poziomach biegłości językowej...

Doświadczenie zawodowe:
        2009 - udział w przeprowadzeniu I edycji powiatowego konkursu
                  "A Brainy student 2009"
   Od 2010 - na bieżąco uczestniczę w licznych szkoleniach i warsztatach
                  metodycznych dot. nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych.
2010-2011 - odbyłam bierne oraz czynne praktyki zawodowe (150 h) w szkole
                  podstawowej, gimnazjum i technikum.
Od września 2011 pracuję jako lektor języka angielskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".mgr Magdalena Fajkus


Jestem absolwentką Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Rybniku
Kierunek: filologia angielska
Specjalność: nauczyciel języka angielskiego

Skończyłam studiów II stopnia (mgr)

Poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy więcej informacji o Europejskich poziomach biegłości językowej...

Doświadczenie zawodowe:
Wrzesień 2006 - Opieka nad dwójką dzieci – Esmee (6 lat) oraz Iona (11 lat).
Wrzesień 2005 - Pobyt u rodziny Kirkpatrick z Tatenhill (Anglia) w charakterze au pair.
Kwiecień 2009 - Praktyka w szkole podstawowej nr 21 w Rybniku w wymiarze
                        20 godzin lekcyjnych.
Wrzesień 2009 - Praktyka w Gimnazjum nr 11 w Rybniku w wymiarze
                        30 godzin lekcyjnych.
Wrzesień 2009 - Praktyka w Technikum nr 5 przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Rymera
                        w Rybniku 30 godzin lekcyjnych.
Kwiecień 2010 - Praktyka w Liceum nr 2 w Rybniku w wymiarze 60 godzin lekcyjnych.
2009-2012 - udział w licznych konferencjach metodycznych.
Od grudnia 2012 pracuję jako lektor języka angielskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".mgr Mariola Kotwica


Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły
Zarządzania Marketingowego i Języków
Obcych w Katowicach

Kierunek: Język angielski w biznesie (Business English)
Dyplom magisterski z kierunku język angielski w biznesie.


Poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy więcej informacji o Europejskich poziomach biegłości językowej...

Doświadczenie zawodowe
11.2008-03.2011 Praktyki studenckie w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum
09.2011-03.2012 Staż zakończony awansem zawodowym na nauczyciela kontraktowego
09.2011-03.2012 Udział w projekcie unijnym „Krzewienie Kultury, Tradycji i Edukacji na pograniczu Polsko Słowackim gmin Łękawica i Vavrecka”
09.2010-06.2012 Udział w projekcie unijnym „Mały Polak w Wielkiej Europie” – współpraca z anglojęzycznymi asystentami językowymi z Kanady i Anglii.
09.2010-08.2012 Szkoła Podstawowa im. Górali Żywieckich w Okrajniku nauczyciel języka angielskiego klas I-VI, wychowawstwo w klasie IV
Od czerwca 2013 pracuję jako lektor języka angielskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".mgr Aleksandra SzarpakUkończyłam studia I stopnia (licencjat)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach
Kierunek: Filologia angielska, sp. nauczycielska
Uzyskanie tytułu licencjata Uniwersytetu Warszawskiego

Ukończyłam studia II stopnia (magister)
Uniwersytet Warszawski
Kierunek:Filologia angielska, sp. językoznawcza

Ukończyłam studia I stopnia (licencjat)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek: Filologia romańska, sp. traduktologiczno-lingwistyczna

Ukończyłam studia II stopnia (magister)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek: Romanistyka, sp. językoznawcza

Ukończyłam studia podyplomowe
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek: Nauczanie języka polskiego jako obcego

Doświadczenie zawodowe:

09.2010r. - Praktyki w Liceum Ogólnokształcącym w Zwoleniu

09.2011r. - Praktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu

10.2012r., 06.2013r. - Praktyki w Liceum Ogólnokształcącym w Zwoleniu

Od września 2015 pracuję jako lektor języka angielskiego oraz francuskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".mgr Aleksandra Jakubczak-Ślepko


Jestem absolwentką:
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu – profil humanistyczno-angielski


Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu,
Specjalność: język angielski (dyplom nauczyciela języka angielskiego)

Ukończyłam studia I stopnia (licencjat)
Niestacjonarne jednosemestralne studia pierwszego stopnia (język angielski) – UMCS w Lublinie

Obecnie studia II stopnia (mgr)
KUL Lublin (psychopedagogika z logopedią)

Ukończyłąm kurs na pilota wycieczek (uprawnienia pilota wycieczek międzynarodowych)

Poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Doświadczenie zawodowe:

styczeń 2014 do maj 2014 Tajemniczy Klient – Dive Polska (Agencja Ad Hoc Sp. z o.o.)

02.01.2013 do 11.2014 własna działalność – Choco Fun – nauka języka angielskiego i wynajem sprzętu eventowego (fontanny czekoladowe i alkoholowe itp.)

11.2011-31.05.2012 praca na stanowisku pomoc nauczyciela w przedszkolu w Ruszowie

06. 2011 do 11. 2011 staż na stanowisku pomoc nauczyciela w przedszkolu w Ruszowie

10. 2010- 06.2011 (z przerwami) praca na stanowisku sprzedawca-fakturzysta na stacji paliw ARDO OIL

2009-2010 Lektor w szkole językowej Bacalarus(zastępstwa)

2008-2010 Nauczanie indywidualne (m.in. pomoc w nauce dzieciom z państwowego domu dziecka w Zamościu)

Marzec-maj 2010 Praktyki pedagogiczne w II L.O. Zamość

Grudzień-luty 2009/2010 Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej nr 6 w Zamościu

Wrzesień-listopad 2009 Praktyki pedagogiczne w gimnazjum nr 1, Zamość

Maj 2009 Uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli w szkole językowej Bacalarus w Zamościu

Marzec 2009 Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Kolegiów Nauczycielskich o tematyce: Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku.

Od grudnia 2015 pracuję jako lektor języka angielskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".mgr Halina Tomasik


Jestem Absolwentką Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie

Ukończyłam studia licencjackie z filologii angielskiej, specjalizacja nauczyciel z dodatkową specjalizacją w tłumaczeniach.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku tłumaczenia.

Certyfikaty ESKK z języka holenderskiego (2006)Doświadczenie zawodowe:

2015 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Limanowej - Praktyka studencka

2015 - Biuro tłumaczeniowe E. Kisiel- trzymiesięczna praktyka studencka, tłumaczenia z różnych dziedzin

2007 - 2013 - PostNL Holandia - Trener przygotowujący do zawodu (w języku angielskim oraz holenderskim)

Od maja 2016 pracuję jako lektor języka angielskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".mgr Anna Bondaruk


Jestem absolwentką Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Sosnowcu pod opieką Uniwersytetu Śląskiego

Skończyłam studia I stopnia (licencjat)
Kierunek: Filologia angielska, specjalność: nauczyciel języka angielskiego

Ukończyłam studia II stopnia (mgr)

Akademia Polonijna w Częstochowie
Kierunek: filologia angielska, specjalność: tłumacz języka angielskiego

Ukończyłam również studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Katowicach
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: Komunikacja społeczna

Doświadczenie zawodowe:

2001 - 2007 – lektor języka angielskiego w Szkole Języków Obcych „The Best Level” w Świętochłowicach

2002 – 2010 – nauczyciel języka angielskiego w państwowych szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Świętochłowic, Chorzowa oraz Rudy Śląskiej

Lipiec 2004 - wrzesień 2004 – sprzedawca w sklepie z artykułami związanymi ze zwierzętami domowymi „Friends of Heart” – USA, Provincetown, Massachusetts.

Czerwiec 2010 – lipiec 2010 – praktyki tłumaczeniowe w Biurze Tłumaczeń ALFABEST w Chorzowie.

Listopad 2010 - luty 2011 – lektor języka angielskiego w szkole językowej „British School” w Chorzowie

Luty 2011 – listopad 2013 - Capgemini Sp.z o.o. w Katowicach – IT Service Desk Customer Advisor / Asystent ds. wsparcia technicznego, obsługa klienta brytyjskiego (projekty: PwC, BAA)

Marzec 2014 - czerwiec 2014 - Firma handlowo - usługowa Anna Kaleta w Świętochłowicach - tłumacz języka angielskiego

Marzec 2014 - luty 2015 - Edu-Cator Beata Połap, Chorzów – lektor języka angielskiego

Wrzesień 2015 – kwiecień 2016 - Hurtownia pasmanteryjna Basior w Chorzowie – specjalista ds. obsługi klientów zagranicznych, tłumacz języka angielskiego

Od listopada 2016 pracuję jako lektor języka angielskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".mgr Iwona Kawałkowska


Ukończyłam studia II stopnia
Wydział: Neofilologiczny
Kierunek: filologia angielska
Specjalność: nauczycielska

Ukończyłam studia I stopnia (licencjat)
Wydział: Instytut Pedagogiczno-Językowy
Specjalność: Język Niemiecki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Jestem absolwentką Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Elblągu
Kierunek: filologia angielska
Specjalność: nauczyciel języka angielskiego

Ukończone kursy:

Kurs języka niemieckiego w Szkole Języków Obcych EMPIK w Elblągu
Kurs języka niemieckiego w Szkole Języków Obcych „Regent” w Elblągu
Kurs Business English Workshop w Szkole Języków Obcych ,,Smart’’ w Tczewie

Doświadczenie zawodowe:
6-miesięczny pobyt w Niemczech w charakterze Au-pair od 10.10.2003r. do 1.04.2004r.
Praca w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Elblągu na stanowisku: tłumacz-opiekun młodzieży wyjeżdżającej do Mehlbek od 08.07.2006r. do 15.07.2006r.
Praca w Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni od 13.11.2007r. do 29.12.2008r. na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego.
Praca jako lektor języka niemieckiego-Szkolenie ,,Język niemiecki dla opiekunek osób starszych’’
Praca jako lektor języka niemieckiego w Globe Centrum Edukacyjnym z siedzibą w Pruszczu Gdańskim od 02.11.2010r. do 31.12.2010r.
Praca w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu od 08.09.2011r do 31.08.2012r. na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego.
Praca w CKZiU Elbląg od 01.09.2011r. na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego.
Praca w Gimnazjum w Stankowie od 1.12.2012r. do 27.06.2014r. na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego.

Od października 2014 pracuję jako lektor języka niemieckiego oraz angielskiego online (przez internet) w firmie "QWERTY".