Czy to kraj czy narodowość? - Słówka Angielskie


Geografia to coś co opanowujemy w podstawówce, problem jednak w tym, że nazwy Polskie nie zawsze pokrywają się z angielskimi. Międzynarodowość angielskiego sprawia, że sama wiedza nie wystarcza, aby uniknąć ewentualnych problemów podczas podróżowania lub kontaktów z ludźmi innego pochodzenia warto sprawdzić jak wymówić dany kraj lub jak nazwać osobę z danego kraju.


Biorąc chociażby nasz kraj i jak chcemy się przedstawić:

Polish - langauge and adjective

Poland - country

Pole - person from Poland


Poza tym trzeba pamiętać, że każdy język czy też narodowość piszemy z dużej litery - do tego nasz ojczysty język ma pewną pułapkę: 'polish' znaczy również polerować lub jako rzeczownik pasta do czyszczenia.


Często przymiotnik pokrywa się z osobą, istnieją jednak wyjątki, lub formy które możemy użyć zamiennie np. He's Irish, albo He's an Irishman.

Nie zawsze jest jednak tak prosto że wystarczy dodać man albo woman (np. Croat, Swede, Finn itp.)

Nie ma też jednej końcówki, czasami jest to -ian (Croatian, Italian itp.) -sh (British, Irish), -er (Icelander, Luxembourger) -ese (Maltese, Portuguese) lub inne z zupełnie nie regularnymi końcówkami (Cypriot, Saudi, Dutch, Pole itp.)


Nim odwiedzisz kraj w Europie warto sprawdzić kilka informacji:


country

kraj

Offical language

Adjective

person

The United Kingdom /

Great Britain

Zjednoczone Królestwo / Wielka Brytania

English

British

British, Briton

England

Anglia

English

English

English(wo)man

Scotland

Szkocja

English / Scottish

Scottish

Scot, Scots(wo)man

Ireland

Irlandia

English / Irish

Irish

Irish(wo)man

Wales /weɪlz/

Walia

English / Welsh

Welsh

Welsh(wo)man

Poland

Polska

Polish

Polish

Pole

Germany

Niemcy

German

German

German

Czech Republic

Czechy

Czech

Czech

Czech

Slovakia /sləˈvækiə /

Słowacja

Slovak

Slovak

Slovak / Slovakian

Slovenia

Słowenia

Slovenian

Slovenian

Slovene /ˈsləʊviːn/

Austria

Austria

German

Austrian

Austrian

Hungary /ˈhʌŋɡəri/

Węgry

Hungarian

Hungarian

Hungarian

Romania /ruˈmeɪniə /

Rumunia

Romanian

Romanian

Romanian

Serbia

Serbia

Serbian

Serbian


Montenegro

/ˌmɒntɪˈniːɡrəʊ /

Czarnogóra

Montenegrin

/ˌmɒntɪˈniːɡrɪn /

Montenegrin


Croatia /krəʊˈeɪʃə /

Chorwacja

Croatian

Croatian

Croat

Bosnia and Herzegovina

Bośnia I Hercegowina

Bosnian

Bosnian /Herzegovinian


Bulgaria /bʌlˈɡeəriə/

Bułgaria

Bulgarian

Bulgarian


Monaco

/ˈmɒnəkəʊ /

Monako

French,

Monégasque


Macedonia

Macedonia

Macedonian

Macedonian


Italy

Włochy

Italian

Italian


Netherlands

Holandia

Dutch

Dutch

Dutch(wo)man

Belgium /ˈbeldʒəm /

Belgia

Dutch/French/ German

Belgian

/ˈbeldʒən /

Belgian

Luxembourg

Luksemburg

Luxembourgian

Luxembourg

Luxembourger

Switzerland

Szwajcaria

German

Swiss


France

Francja

French

French

French(wo)man

Spain

Hiszpania

Spanish

Spanish

Spaniard

/ˈspænɪəd/

Portugal /ˈpɔːtʃʊɡl /

Portugalia

Portuguese

/ˌpɔːtʃuˈɡiːz /

Portuguese


Russia

Rosja

Russian

Russian


Ukraine /juːˈkreɪn/

Ukraina

Ukrainian

/juːˈkreɪniən /

Ukrainian


Belarus /ˌbeləˈruːs /

Białoruś

Belorussian

Belorussian


Lithuania

/ˌlɪθjuˈeɪniə /

Litwa

Lithuanian

/ˌlɪθjuˈeɪniən /

Lithuanian


Latvia /ˈlætviə /

Łotwa

Latvian

Latvian


Estonia /eˈstəʊniə/

Estonia

Estonian

Estonian


Finland

Finlandia

Finnish

Finnish

Finn

Sweden /ˈswiːdn /

Szwecja

Swedish

Swedish

Swede /swiːd /

Norway /ˈnɔːweɪ /

Norwegia

Norwegian

/nɔːˈwiːdʒən /

Norwegian


Denmark

Dania

Danish

Danish

Dane /deɪn /

Iceland

Islandia

Icelandic

Icelandic

Icelander

Turkey /ˈtɜːki /

Turcja

Turkisch

Turkisch

Turk

Greece /ɡriːs /

Grecja

Greek

Greek


Albania

Albania

Albanian

Albanian


Tunisia /tjuˈnɪziə /

Tunezja

Arabic

Tunisian


Algeria /ælˈdʒɪəriə /

Algeria

Arabic

Algerian


Morocco /məˈrɒkəʊ /

Maroko

Arabic

Moroccan


Kazakhstan

/ˌkæzəkˈstæn /

Kazakhstan

Kazakh

Kazakh


Georgia /ˈdʒɔːdʒə /

Gruzja

Georgian

Georgian


Azerbaijan

/ˌæzəbaɪˈdʒɑːn /

Azerbejdżan

Azerbaijani

Azerbaijani

Azeri

Armenia

/ɑːˈmiːniə /

Armenia

Armenian

Armenian


Iran /ɪˈrɑːn /

Iran

Persian

Iranian


Syria

Syria

Arabic

Syrian


Iraq /ɪˈrɑːk /

Irak

Arabic

Iraqi


Jordan

Jordania

Arabic

Jordanian


Saudi Arabia

Arabia Saudyjska

Arabic

Saudi


Israel /ˈɪzreɪl /

Izrael

Hebrew/Arabic

Israeli


Malta

Malta

Maltese /ˈmɔːltiːz /

Maltese


Cyprus

Cypr

Greek/Turkish

Cypriot/ˈsɪpriət/