Business English - wprowadzenie


pieniądze w biznesie

„Business English” - the basics

Język angielski już dawno przestał być dla przeciętnego ucznia  jedynie narzędziem to luźnej  komunikacji interpersonalnej. Dzisiaj w dobie szybko postępującej globalizacji stanowi on podstawę do sukcesów na polu międzynarodowym - stąd popularyzacja tzw. „Business English”.

Business English” to pojęcie w swej głębi szalenie rozległe, gdyż nie da się jasno skategoryzować go jako np. język negocjacji czy język statystyki. Prawą jest iż każda profesja bazuje w pewnym stopniu na własne wariacji języka biznesu - mimo pewnej wspólnej podstawy inaczej będzie on wyglądał w przypadku maklerów giełdowych a inaczej w środowisku doktorskim.

Poniżej zaprezentowane zostaną pewnej pojęcia, których znajomość może stanowić dobrą podstawę do dalszej pracy nad nauką „Business English”. Dodatkowo segment ten będzie zawierał szereg pomocnych grafik.

 


Wykresy i wartości:

Investment - inwestycja

Minority - mniejszość

majority- większość

rise - wzrost

decrease - spadek

discrepancy - rozbieżność

value - wartość

allocate - ulokować  

Pie chart - diagram kołowy

                                                    

                                                                                                             

                                                                                              Opis:

                The majority of the investments in 2013 have been allocated in the A value whereas the D value was the choice of the minority.

                There is a significant discrepancy between the investment scale in the A and D values.

                                                                                                    

Opis:

                In comparison to the chart from 2013, there has been a decrease of investment in the A value.

                There is a visible rise in the investment in the D value when compared to the previous chart.

                Both the B and C values remained constant without any visible change in the scale of investment.

 

Stock market conversation

 

The recent stock market crash made me sell most of my stocks.
I acted in a similar way focusing on purchasing a package of bonds instead.
 

 

 

 

 

 


Stocks - akcje

I hope however that the expertise provided by the analytics will materialise and we will experience an improvement in the stability of the market.

bonds - obligacje

market crash- krach na giełdzie

stock market - giełda

expertise - ekspertyza

analytic- analityk

to provide – dostarczyć / zaopatrzyć

 

Dodatkowe słownictwo:

bar graph - wykres słupkowy

chairman - prezes

manpower - siła robocza

board of directors - zarząd

gathering - spotkanie

market survey - pomiar rynku

company’s moneys - kapitał firmowy

assets - aktywa

liabilities - pasywa

 

                Jak widać szeroko pojęty język biznesu zawiera słownictwo które powiązane jest z wieloma odmiennymi zakresami tematycznymi realizowanymi przez  poszczególne grupy zawodowe. Ze względu na narastający trend do propagowania międzynarodowej kooperacji na szczeblu finansowym, usługowym czy doradczym zachęcamy do pogłębiania wiedzy z zakresu „Business English”.

Remember:

                Successful communication serves as a solid foundation for a successful business.

 

autor: Artur Zajonz