ROZMOWA TELEFONICZNA


brytyjska budka telefoniczna

Dla osób rozpoczynających swoją podróż z językiem obcym prowadzenie rozmów telefonicznych może być nie lada trudnością. Dlatego ważne jest, aby poznać i nauczyć się kilku użytecznych zwrotów i wyrażeń, które wspomogą porozumiewanie się i rozumienie. Nie należy stosować języka zbyt formalnego ale i również zbyt nieformalnego. Trzeba zachować rozsądną równowagę.

Pamiętajmy o kilku ważnych zasadach:

 1. Prośby, np. w kontekście biznesowym należy wyrażać przy użyciu czasowników modalnych: „could”, „can”, „may”, lub „would:

 1. Could I speak to Mr XYZ, please?” – Czy mogę rozmawiać z Panem XYZ?

 2. Can I take a message?” – Czy mogę przyjąć wiadomość?

 3. May I leave him a message?” – Czy mogę zostawić mu wiadomość? 1. Można używać również słów takich jak: „thank you”, „please”’, „okay”, „Bye” oraz fraz:

 1. I’m off to a meeting / conference / training”- Jestem nieobecny w pracy z powodu spotkania / konferencji / kursu.

 2. No problem, bye” – Nie ma problemu, do widzenia

 3. Hang on a moment” – Proszę poczekać przez chwilę

 4. I’ll put you through” – Przełączę Cię / Pana/Panią. 1. Jeżeli nie zrozumiemy co rozmówca przed chwilą powiedział zawsze możemy poprosić o:

 1. Could you repeat that, please?” – Czy mógłbyś powtórzyć?

 2. Would you mind speaking a little more slowly, please?” – Czy mógłbyś mówić troszkę wolniej?

 3. Could you spell that for me, please” – Czy mógłbyś to przeliterować?

 4. Jeżeli nie rozpoznamy głosu rozmówcy to po naszym pytaniu, np.: „Is Mr X in?” lub „May I talk to Mr X, please?” usłyszymy „This is Mr X speaking”, „This is he” lub „Speaking”.

 1. Niektóre słowa mogą być mylące dlatego należy je zapamiętać:

 1. Hold on = Hang on - to wait - Proszę czekać

 2. Hang up = Ring off - to finish - Rozłączyć się

 3. Ring sb up - make a phone call - Dodzwonić się do kogoś

 4. Pick up the phone = Pick the phone up - Odebrać telefon

 5. Make a phone call to sb - Zatelefonować / Wykonać telefon do kogoś.

 6. Call sb = Phone sb (call to sb / phone to sb) - Zadzwonić do kogoś

(sb – somebody)


ZWROTY PRZYDATNE PODCZAS ROZMOWY TELEFONICZNEJ:

CALLER – ABC (caller’s name)

* Hello, This is ABC calling. – Witam, z tej strony ABC.

* Hello, It is ABC from the English department.–Witam, z tej strony ABC z wydziału anglistyki.

* Can I talk to Mr X? - Czy mogę rozmawiać z Panem X?

* May I speak with Mr. X, please? - Czy mogę rozmawiać z Panem X?

* I’m calling to (get some information about your department). – Dzwonię, aby (zdobyć kilka informacji dotyczących Państwa wydziału)

* I’m calling on behalf of Mr Z.. – Dzwonię w imieniu Pana Z.

* The reason I’m calling is …? – Dzwonię, ponieważ…

* When do you expect Mr X to be back in the office? – Kiedy można się spodziewać, że Pan X wróci do biura. (When do you expect Mr X back in the office?)

* Can you ask Mr X to call ABC when he comes back to the office? – Czy może Pani zapytać Pana X, aby zadzwonił do ABC jak tylko wróci do biura?

* Can I leave him a message? – Czy mogę zostawić mu wiadomość?

* Could you tell him that ABC called? - Czy może mu Pani powiedzieć, że dzwonił ABC

* I have to go now. –Muszę już kończyć.

* I have another call . Thank you. Bye for now. – Mam następny telefon. Dziękuję i do widzenia.

* I'll call him back later – Przedzwonię do niego później.

* May I call you back? I think we have a bad connection. – Czy mogę oddzwonić? Myślę, że mamy problemy z połączeniem?

* My English isn't very strong, could you please speak slowly? - Mój angielski nie jest zbyt mocny, czy mółbyś mówić wolniej?


RECEIVER XYZ (receiver’s name)

* Hello, You’ve reached Boss Company. XYZ speaking. How can I help you? – Witam, dodzwoniłeś się do Firmy Boss. XYZ przy telefonie. W czym mogę pomóc?

* Thank you for calling Boss Company. XYZ speaking. How may I help you? – Dziękuje za telefon do firmy Boss. Mówi XYZ. W czym mogę pomóc?

* Who’s calling, please? – Kto dzwoni? Z kim rozmawiam?

* Who shall I say is calling? – Kogo mam przedstawić?

* Could you repeat your name? – Czy mógłby Pan powtórzyć jak się nazywa?

* Sorry, there is no-one of that name here! – Przepraszam, nie ma tutaj nikogo o takim imieniu.

* Sorry, you must have the wrong number. – Przepraszam, musiał Pan pomylić numer.

* Sorry, you dialled the wrong number. – Przepraszam, wybrał Pan zły numer.

* Hold on, please. I’ll see if Mr X ’s in. – Proszę chwilkę poczekać. Zobaczę czy Pan X jest w biurze.

* I’m putting you through (to his office). – Przełączam Pana do jego biura.

* Can / Could you hold on for just a minute? – Czy możesz / mógłbyś poczekać chwilkę.

* I’m afraid Mr X is off to a conference at the moment. – Obawiam się, że Pan X jest w tej chwili na konferencji.

* Can I take a message? – Czy mogę przekazać jakąś wiadomość?

* Would you like to leave a message? – Czy chciałaby Pani zostawić wiadomość?

* Can I take your number, please? – Czy mogę dostać Pani numer?

* I'm sorry, Mr X is not here at the moment. May I ask who's calling? – Przykro mi, nie ma Pana X w tej chwili. Czy mogę zapytać kto dzwoni?

* I'm afraid Mr X has just gone out. Would you like to leave him a message? – Obawiam się, że Pan X właśnie wyszedł. Czy chciałabyś zostawić mu wiadomość?

* He can’t come to the phone right now. Could you call again later? – Nie może teraz podejść do teledonu. Czy mógłbyś zadzownić ponownie później?

* I'll let him know that you called. – Dam mu znać, że dzwoniłeś.

* I'll make sure Mr X gets your message. – Dopilnuję, aby Pan X otrzymał twoją wiadomość.

* Can you hold for a minute, please? I have another call. – Czy możesz chwilę poczekać. Mam drugi telefon / połączenie.

* Thank you for calling. Bye for now. – Dziękuję za telefon, dowidzenia.Read the exemplary dialogue below:

XYZ: Hello, You’ve reached Boss Company. XYZ speaking. How can I help you?

ABC: Hello, It is ABC from English Department. May I speak with Mr. X, please?

XYZ: Could you hold on for a second, please. I’ll see if Mr X ’s in?

ABC: Of course, I can wait.

XYZ: I'm sorry but Mr X has just gone out. Would you like to leave him a message?

ABC: Could you tell him that ABC called and ask him to call me back as soon as possible?

XYZ: Don’t worry. I’ll let him know that you called.

ABC: I have to go now. Bye.

XYZ: Thank you for calling. Bye for now.


autor: Mariola Kotwica